Oczyszczalnie Ekologiczne Wrocław – Drenażowe, Tunelowe, Biologiczne

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym jest podobnie oczyszczalnią drenażowo – rozsączającą, z tym, że niezbędnym przy tego typu rozwiązaniu jest usunięcie gruntu do głębokości 1,5 metra oraz zastąpienie go żwirem lub piaskiem.

Przy tego typu wykonaniu po wstępnym oczyszczeniu, nieczystości  trafiają poprzez studzienkę rozprowadzającą do drenów a następnie do filtra. W momencie przejścia przez filtr dreny kierują przefiltrowane ścieki do studni zbiorczej, gdzie następnie trafiają do gruntu, wód powierzchniowych bądź zbiornika, z którego następnie odzyskaną wodę można wykorzystać do mycia samochodu czy podlewania roślin. 

Montowany jest najczęściej w terenie, który charakteryzuje się bardzo trudnymi warunkami gruntowymi (np. podłoże gliniaste), ale także wodnymi.  Z kolei w warunkach, gdzie wody gruntowe są wysokie budowana jest przepompownia ścieków z kopcem filtracyjnym, tzn. przy pomocy folii jest on oddzielny od rodzimego podłoża. W wyżej wspomnianym kopcu zakładany jest filtr żwirowy lub piaskowy, który wymaga dodatkowego uszczelnienia folią oraz wykonania dodatkowego zabezpieczenia, które chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (np. atmosferycznych).  

Powrót

Sprawdź nasze usługi na terenie Wrocławia