Oczyszczalnie Ekologiczne Wrocław – Drenażowe, Tunelowe, Biologiczne

Oczyszczalnia tunelowa

Oczyszczalnia tunelowa jest układem podziemnych korytarzy, które rozprowadzają ścieki po dnie i wyprowadzają je do gruntu przez boczną perforację. To nowoczesny systemem rozsączania ścieków w gruncie, który charakteryzuje się dłuższą żywotnością oraz wykorzystaniem mniejszej powierzchni. Niewątpliwie jest to o wiele bardziej skuteczna metoda w stosunku do tradycyjnych drenaży.

Tunel filtracyjny pełni niejako funkcję podziemnego zbiornika retencyjnego, który w przypadku zwiększonego napływu nieczystości gromadzi je, a następnie powoli wprowadza oczyszczone ścieki w grunt. Cechą charakterystyczną jest duża sprawność wprowadzania filtrowanych nieczystości w grunt przy wykorzystaniu stosunkowo niewielkiej powierzchni rozsączania. Zapewnia to nie tylko efekty doczyszczania ścieków poprzez dużo wolnej przestrzeni ale zarówno sprzyja środowisku bakterii, którym niezbędne jest powietrze do tlenowych procesów oczyszczania. Pusty tunel jest zawsze wypełniony powietrzem atmosferycznym –  dociera poprzez rurę nawiewną wentylacji lub jest dostarczane z gruntu.

Schemat oczyszczalni tunelowej
Przekrój przez drenaż tunelowy

Nieczystości napływające przez tunel mają kontakt z powietrzem, czyli także z tlenem, co powoduje, że na powierzchni gruntu pod tunelem tworzy się błona biologiczna posiadająca kilka milionów kolonii bakterii tlenowych. Bakterie te przyczyniają się do rozkładu substancji pokarmowych zawartych w ściekach, gdzie nieustannie są zaopatrywane w tlen w momencie rozsączania ścieków, do momentu aż zrobi się pusty i ponownie wypełni się powietrzem.

Tunele filtracyjne są alternatywą dla tradycyjnych drenaży. Głównie poleca się ich zastosowanie na działkach o małych lub ograniczonych powierzchniach przez wzgląd na zabudowanie czy uzbrojenie terenu. To właśnie oczyszczalnie tunelowe kilkukrotnie zmniejszają długość systemu rozsączania w porównaniu z tradycyjną oczyszczalnią drenażową, głównie przez wzgląd na możliwość gromadzenia dużych ilości ścieków i powolnego wprowadzania w grunt.  Przy tym rozwiązaniu bardzo dobrze sprawdzą się grunty o bardzo dobrych zdolnościach filtracyjnych, np. piaski gruboziarniste. Możliwym jest układanie tuneli bezpośrednio w gruncie rodzimym, jednakże  zaleca się zastosowanie podsypki żwirowej stosowanego jako rodzaj dodatkowego filtra gruntowego, która znacznie przedłuża zdolność gruntu rodzimego do przesączania ścieków.

Powrót

Sprawdź nasze usługi na terenie Wrocławia