Oczyszczalnie Ekologiczne Wrocław – Drenażowe, Tunelowe, Biologiczne

Oczyszczalnia biologiczna

Biologiczna oczyszczalnia jest jednym z najnowocześniejszych sposobów oczyszczania ścieków. Jest to rozwiązanie, które nie wymaga dodatkowego użytku biopreparatów.  Podstawą funkcjonowania jest wykorzystywanie aktywnych złóż biologicznych oraz wsparcie niskoobciążonego czynnego osadu. Co to oznacza? W oczyszczalniach biologicznych powstają mikroorganizmy, które są odporne na nierównomiernie dopływające ścieki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że biologiczna oczyszczalnia gwarantuje stały oraz tłokowy przepływ grawitacyjny przez wytrzymały zbiornik, tym samym zapobiegając wylewowi czy cofaniu się nieczystości. Nawet po dwóch tygodniach od uruchomienia uzyskuje pełną sprawność. Proces oczyszczania oparty jest na obrębie całego urządzenia, w przeciwieństwie do tradycyjnych oczyszczalni, które nie tylko wymagają osadnika, ale także drenażu rozsączającego.

Oczyszczanie następuje w ciągu 24 godzin, dlatego też oczyszczalnia biologiczna jest bardziej efektywna, a oczyszczona woda może zostać wykorzystana, np. do podlewania roślin czy trawników. Przy wykorzystaniu tego typu mechanizmów w standardzie wbudowana jest przepompownia, która jest bardzo łatwa w montażu i wygodna w zagospodarowaniu ścieków po oczyszczeniu. Tego typu rozwiązanie najlepiej sprawdzi się przy trudnych gruntach, czy wysokim poziomie wód gruntowych. Istotnym jest także by pojemność oczyszczalni dostosować w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Oczyszczalnia biologiczna to niewątpliwie bardzo dobre rozwiązanie inspirowane naturą wykorzystywane w trosce o ochronę środowiska. Przydomowe oczyszczalnie biologiczne wyróżniają nie tylko procesy, które zachodzą w niej bez żadnej zewnętrznej ingerencji, ale także jakość zgodna ze standardami Unii Europejskiej. Nieczystości odprowadzane są do odbiornika wodnego lub do gruntu poprzez studnię chłonną, co generuje niskie koszty eksploatacji, montażu i transportu.

Powrót

Sprawdź nasze usługi na terenie Wrocławia